เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว บน เครื่องบิน

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว บน เครื่องบิน

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว บน เครื่องบิน อากาศที่หมุนเวียนในห้องโดยสารบางครั้งมีความเย็นต่ำ ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนหรือ ภาวะเลือดมีออกซิเจนน้อย (Hypoxia) ขึ้นได้ ภาวะดังกล่าวจะทำให้ออกซิเจนในเลือดจะลดต่ำลงกว่าปกติ 6-25% วัดได้จาก เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ซึ่งอาจส่งผลให้….

สตม. ติดตั้ง ไบโอเมทริกซ์ เพิ่มความปลอดภัย สนามบิน

สตม ติดตั้ง ไบโอเมทริกซ์ เพิ่มความปลอดภัย สนามบิน

ติดตั้ง ไบโอเมทริกซ์ เพิ่มความปลอดภัย สนามบิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตั้งระบบไบโอเมทริกซ์ จำนวน 16 สนามบินนานาชาติ พบบุคคลที่เฝ้าระวังมากกว่า 1 พันคน…