Latest Articles

ติดหนี้ เป็นหนี้บัตรเครดิต ไม่ไปขึ้นศาล จ่ายไม่ไหวโดนฟ้อง ได้รับหมายศาล

เมื่อ เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือติดหนี้บัตรเครดิต เราจ่ายหนี้บัตรเครดิตไม่ไหว หรือจ่ายบัตรเครดิต ไม่ตรงตามงวด จนถูกเจ้าหนี้ฟ้อง เมื่อนั้นก็จะมีหมายศาล ในคดีบัตรเครดิตมาที่บ้านเราศาลจะทำการนัดเพื่อไปไกล่เกลี่ยในนัดแรก เรามีความจำเป็นที่จะต้องไปศาล หากเราไม่ไปขึ้นศาล จะมีผลเสียเกิดขึ้นกับเราในฐานะจำเลย ดังนั้นเมื่อศาลมีการนัดไกล่เกลี่ยบัตรเครดิต ท่านควรที่จะไปพูดคุยเจรจาตกลงกับเจ้าหนี้ว่ายอดหนี้ที่ฟ้องมาถูกต้องหรือเปล่าดอกเบี้ยคิดมากเกินไปหรือไม่ หรืออาจจะมีบางงวดที่ท่านจ่ายชำระหนี้บัตรเครดิตเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งงวดนั้น ก่อนฟ้องอาจจะไม่ได้บันทึกไว้ท ่านก็ต้องไปแย้งยอดเงินคงค้างชำระให้มันถูกต้อง หากไม่อยากถูกฟ้องบัตรเครดิต ตามจริงเรื่องบัตรเครดิตมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยทางการเงินโดยตรงของท่านถ้าหากไม่มีบัตรเครดิตการใช้จ่ายเงินก็มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินน้อยลงคือมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น แต่ในกรณีนี้ใช้ได้กับบางกรณีเท่านั้นแต่สำหรับบางท่านซึ่ง อาจจะประกอบธุรกิจและลูกหนี้ของท่านไม่ยอมจ่ายเงินท่านก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้อง รูดบัตรเครดิตหรือดึงเงินจากบัตรเครดิตมาใช้ก่อนอันนั้นก็เป็นกรณียกเว้นเป็นรายรายไปแต่ใดๆก็แล้วแต่หากมีวินัยทางการเงินคดีหนี้บัตรเครดิตจะลดน้อยลงไปได้มากเลยเชียวแหละ การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีบัตรเครดิต สำหรับบางท่านซึ่งอาจจะ ถูกฟ้องในคดีติดหนี้หรือเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้ว ไม่ไปขึ้นศาล อาจจะท่านได้รับหมาย ในคดีแพ่งแล้วไม่ได้ไปขึ้นศาลหรือท่านไม่ได้รับหมายเลยแต่คดีผ่านไปจนถึงศาลมีคำพิพากษาในคดีบัตรเครดิตและคดีถึงที่สุดแล้วด้วยและท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคำบังคับ ที่ศาลพิพากษาไว้ดังนั้นเจ้าหนี้จึงทำการออกหมายบังคับคดีเพื่อทำการสืบทรัพย์และยึดอายัดทรัพย์ของท่านถ่ายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในขั้นตอนนี้ท่านเองสามารถไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีบัตรเครดิตได้แต่มันไม่ง่ายเพราะว่าตอนนี้คดีถึงที่สุดแล้วอยู่ที่ว่าเจ้าหนี้เขาจะยังไงกับท่านหรือเปล่าถ้าจะพูดกันแบบชาวบ้านก็คือมันค่อนข้างๆสายไปแล้วที่จะมาแก้ไขในขั้นตอนนี้และยอดหนี้ที่เขาฟ้องมาจะถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรการที่เราไม่ไปขึ้นศาลเท่ากับเราต้องยอมรับยอดหนี้ที่เขาฟ้องมาโดยปริยายไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไป ปรึกษาทนายฟรี https://sites.google.com/site/nitilawteam/law24hr ...

Study in Canada, May Intake 2021 During This Pandemic Situation Covid-19

Study in Canada, May Intake 2021 During This Pandemic Situation Covid-19

As the worldwide pandemic slowly becomes the new normal, students from all over the world are resuming their plans of studying abroad once again. If your plan is applying for admission in Canada and are scheduled for the May intake in 2021, you must be well-informed by reading this blog. Here we will inform you ...

How Biotin for Women helps Hair and Nail Growth?

Table of Contents What is Biotin?Foods Rich In BiotinWhat does biotin for women do?Beauty Benefits and other benefits of Biotin for Women:Side Effects of Biotin for WomenConclusion Biotin supplements are selling like hotcakes these days! These supplements have become popular especially with women. Every woman who desires long and strong hair or nails has once ...

Guide to Finding the Best Law Firm for Your Business

A law firm is a simple business entity formed by one or more lawyers, who look after the interest of their clients together. Lawyers in these firms can also allow other lawyers to work with them, who are called associates. In a law firm, all the partners not only share the profits and loss incurred, ...

Benefits of Having a JUUL Portable Charging Case

The VQ Volt is the worlds first PATENTED, portable, universal charger designed for the JUUL brand vaporizer. Using our VQ Steel plates and high strength rare earth magnets, the VQ Volt can be attached to any flat surface like the back of your cell phone, If one of your favorite ways to spend your free ...

Children’s Board Shorts

Board shorts are probably the most popular form of swimming and beach wear available today, not just with boy but for girl too. They are so easy to wear and they are great in the sun and for on the beach. Board short companies first started with the board short that was only geared for ...

Vidalista ED Pills | Side effects , Price – Mediscap

Vidalista ED Pills | Side effects , Price – Mediscap

Inadequate blood flow to the penis is the leading cause of impotence in men. So that he can no longer have sex. And can’t enjoy sex well. The vidalista tablet is the solution to this problem. This drug stimulates blood flow to the penis and a man can enjoy sex for 2 to 3 hours. ...

Why Preschool Daycare Centers Are So Popular

Preschool day care centers are very popular among working families and for good reason too. The convenience they offer along with the abundant care and attention to little children make them a clear choice for working parents who can’t stay at home to devote time to their children during the day. Best Christian Preschool in ...

Organic Spices Market by Product, Distribution Channel, and Geography – Forecast and Analysis 2020-2024

Organic Spices Market by Product, Distribution Channel, and Geography – Forecast and Analysis 2020-2024

Organic Spices Market will register a CAGR of 4% during 2020-2024. The market’s growth momentum will Accelerate. Health and wellness properties of spices | Increasing demand from food processing industry | Increasing consciousness regarding environment and sustainable development will be one of the major factors driving the growth of this market. Additionally, key Organic Spices ...

Precipitated Calcium Carbonate Market by End-user and Geography – Forecast and Analysis 2020-2024

Precipitated Calcium Carbonate Market by End-user and Geography – Forecast and Analysis 2020-2024

Precipitated Calcium Carbonate Market will register a CAGR of 6% during 2020-2024. The market’s growth momentum will Accelerate. use of precipitated calcium carbonate in the paints sector will be one of the major factors driving the growth of this market. Additionally, key Precipitated Calcium Carbonate Market trends such as the growing demand from the pharmaceutical ...

Intelligent Vending Machine Market by Product, Installation Sites, and Geography – Forecast and Analysis 2020-2024

Intelligent Vending Machine Market by Product, Installation Sites, and Geography – Forecast and Analysis 2020-2024

Intelligent Vending Machine Market will register a CAGR of 22% during 2020-2024. The market’s growth momentum will Accelerate. demand for cashless vending machines will be one of the major factors driving the growth of this market. Additionally, key Intelligent Vending Machine Market trends such as the ability of real-time data collection through intelligent vending machines ...

Fluff Pulp Market by Application and Geography – Forecast and Analysis 2020-2024

Fluff Pulp Market by Application and Geography – Forecast and Analysis 2020-2024

Fluff Pulp Market will register a CAGR of 3% during 2020-2024. The market’s growth momentum will Accelerate. increasing demand for personal hygiene products will be one of the major factors driving the growth of this market. Additionally, key Fluff Pulp Market trends such as the increasing adoption of air-laid papers will also influence market growth ...

Friction Products Market by Product, End-user, and Geography – Forecast and Analysis 2020-2024

Friction Products Market by Product, End-user, and Geography – Forecast and Analysis 2020-2024

Friction Products Market will register a CAGR of 4% during 2020-2024. The market’s growth momentum will Accelerate. increasing number of aging automobiles will be one of the major factors driving the growth of this market. Additionally, key Friction Products Market trends such as the increasing procurement of new aircraft will also influence market growth during ...