trip02 tourr

สำนักงานกฎหมาย ให้บริการทางด้านกฎหมายและทนายความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ ผิดสัญญาซื้อขาย ผิดสัญญา จ้างทำของ คดีแรงงาน คดีครอบครัว คดีมรดก คดียักยอกทรัพย์ คดีลักทรัพย์ คดีว่าด้วยความผิดอันเกี่ยวกับการใช้เช็ค คดีปลอมเอกสาร คดีทำร้ายร่างกาย ฟ้องคดีตามสัญญากู้ยืมเงิน

ติดหนี้ เป็นหนี้บัตรเครดิต ไม่ไปขึ้นศาล จ่ายไม่ไหวโดนฟ้อง ได้รับหมายศาล

เมื่อ เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือติดหนี้บัตรเครดิต เราจ่ายหนี้บัตรเครดิตไม่ไหว หรือจ่ายบัตรเครดิต ไม่ตรงตามงวด จนถูกเจ้าหนี้ฟ้อง เมื่อนั้นก็จะมีหมายศาล ในคดีบัตรเครดิตมาที่บ้านเราศาลจะทำการนัดเพื่อไปไกล่เกลี่ยในนัดแรก เรามีความจำเป็นที่จะต้องไปศาล หากเราไม่ไปขึ้นศาล จะมีผลเสียเกิดขึ้นกับเราในฐานะจำเลย ดังนั้นเมื่อศาลมีการนัดไกล่เกลี่ยบัตรเครดิต ท่านควรที่จะไปพูดคุยเจรจาตกลงกับเจ้าหนี้ว่ายอดหนี้ที่ฟ้องมาถูกต้องหรือเปล่าดอกเบี้ยคิดมากเกินไปหรือไม่ หรืออาจจะมีบางงวดที่ท่านจ่ายชำระหนี้บัตรเครดิตเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งงวดนั้น ก่อนฟ้องอาจจะไม่ได้บันทึกไว้ท ่านก็ต้องไปแย้งยอดเงินคงค้างชำระให้มันถูกต้อง

หากไม่อยากถูกฟ้องบัตรเครดิต

ตามจริงเรื่องบัตรเครดิตมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยทางการเงินโดยตรงของท่านถ้าหากไม่มีบัตรเครดิตการใช้จ่ายเงินก็มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินน้อยลงคือมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น แต่ในกรณีนี้ใช้ได้กับบางกรณีเท่านั้นแต่สำหรับบางท่านซึ่ง อาจจะประกอบธุรกิจและลูกหนี้ของท่านไม่ยอมจ่ายเงินท่านก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้อง รูดบัตรเครดิตหรือดึงเงินจากบัตรเครดิตมาใช้ก่อนอันนั้นก็เป็นกรณียกเว้นเป็นรายรายไปแต่ใดๆก็แล้วแต่หากมีวินัยทางการเงินคดีหนี้บัตรเครดิตจะลดน้อยลงไปได้มากเลยเชียวแหละ

การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีบัตรเครดิต

สำหรับบางท่านซึ่งอาจจะ ถูกฟ้องในคดีติดหนี้หรือเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้ว ไม่ไปขึ้นศาล อาจจะท่านได้รับหมาย ในคดีแพ่งแล้วไม่ได้ไปขึ้นศาลหรือท่านไม่ได้รับหมายเลยแต่คดีผ่านไปจนถึงศาลมีคำพิพากษาในคดีบัตรเครดิตและคดีถึงที่สุดแล้วด้วยและท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคำบังคับ ที่ศาลพิพากษาไว้ดังนั้นเจ้าหนี้จึงทำการออกหมายบังคับคดีเพื่อทำการสืบทรัพย์และยึดอายัดทรัพย์ของท่านถ่ายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในขั้นตอนนี้ท่านเองสามารถไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีบัตรเครดิตได้แต่มันไม่ง่ายเพราะว่าตอนนี้คดีถึงที่สุดแล้วอยู่ที่ว่าเจ้าหนี้เขาจะยังไงกับท่านหรือเปล่าถ้าจะพูดกันแบบชาวบ้านก็คือมันค่อนข้างๆสายไปแล้วที่จะมาแก้ไขในขั้นตอนนี้และยอดหนี้ที่เขาฟ้องมาจะถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรการที่เราไม่ไปขึ้นศาลเท่ากับเราต้องยอมรับยอดหนี้ที่เขาฟ้องมาโดยปริยายไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไป

ปรึกษาทนายฟรี https://sites.google.com/site/nitilawteam/law24hr