in Arts & Entertainment

Waarom zijn de elementen van sterrenbeelden lucht, aarde, vuur en water.

We hebben heel vaak gehoord dat de sterrenbeelden elk geclassificeerd worden onder een van de vier elementen: aarde, lucht, water en vuur.

Nu zijn er twaalf horoscoop tekens , ondanks de klassieke elementen er vier zijn. Dus is elk van de elementen gekoppeld met 3 van de sterrenbeelden en zijn er sommige kenmerken die mensen van elk van deze drie horoscoop tekens met elkaar gemeen hebben.

Laten we eens nader onderzoeken hoe de twaalf horoscoop tekens onder elk van de vier elementen ingedeeld worden.

1. Lucht – Tweeling, Weegschaal en Waterman

2. Aarde – Stier, Maagd en Steenbok

3. Water – Kreeft, Schorpioen en Vissen

4. Vuur – Ram, Leeuw en Boogschutter

Het neerzetten van deze horoscoop tekens onder ieder van de klassieke elementen omvangt een cyclische reeks. Bijvoorbeeld, Ram is een vuur element en het daar op volgende sterrenbeeld, dat Stier is, is een aarde teken. Dit wordt dan gevolgd door Tweeling, wat een lucht element is, en het volgende sterrenbeeld is Kreeft, wat een water element is.

Dezelfde cycli wordt vervolgens herhaald voor de volgende acht klassieke elementen.

Astrologen over de hele planeet geloven en hebben vaak waargenomen dat de symboliek heel nauwkeurig is, in de mate dat het klassieke element waaronder je horoscoop ligt een groot effect heeft op je persoonlijkheidskenmerken.

De elementen gaan ook een brede weg in het definiëren van de interhumane menselijke verbindingen tussen groepen die behoren tot de gerelateerde horoscopen. Bijvoorbeeld een romantische relatie van een individu die met het horoscoop bedekt is onder het element water, gaat met iemand wiens sterrenbeeld die gekoppeld is aan het element aarde.

In de klassieke mythologie was men overtuigd dat de aarde is opgebouwd uit de vier klassieke elementen aarde, water, vuur en lucht en voor bewaren van de harmonie; ieder van de vier klassieke elementen moeten vredig naast elkander leven om een evenwicht in het leven te brengen. Eender is dit als we kijken naar de interhumane verbindtenissen van individuen die van een apart element van de zodiac zijn.

Met de studie van de dierenriem elementen van aarde, lucht, vuur en water, is het mogelijk dat we hetzelfde als bij de studie van horoscopen de unieke aanduidingen ondervinden die een persoon onthullen, en invloed heeft op zijn succes in het leven. Dit behandelt aspecten zoals het bestaan, loopbaan, interpersoonlijke verbintenissen, validiteit, psychologie en het heelal.

Laten we als voorbeeld vuur overwegen. Vuur kan goed werken voor ons en staat ons bij bij het bereiden van het eten. Maar kan ook je garage afbranden.

Op eendere wijze kunnen mensen die tot astrologische tekens van het vuur deel uit maken, intens zijn, maar als ze goed worden gecontroleerd, kunnen ze praktisch zijn. Terwijl zulke personen sentimenteel onstuimig zijn, kunnen ze ook heel intens warm zijn.

Op dezelfde wijze wijzen water elementen op onze intuïtie, en ook op de bewogen dimensies. Water beweegt als het vloeibaar is of het kan vast zijn zoals ijs. Bij verdamping zijn het wolken.

Deze mensen betekenen de vreemde gevoelens in de psyche van humane wezens. Ze stromen alom en zoeken de scheuren en gaten uit om ze te onderzoeken.

Op eendere wijze zijn aardetekens bedaarde personen die solide, standvastig en veelzijdig zijn. Ze zijn getrouw en je weet dat ze er ten ale tijden zijn.

En als een mens tot de lucht elementen behoort, kan hij / zij niet worden vastgehouden. Lucht is noodzakelijkerwijs van het bestaan, en zodanige personen zijn essentieel voor de individuen van andere elementen. Ze zitten vaak in gedachte, en hier kunnen ze theorieën maken, obstakels uitvogelen en de aarde met een heldere visie zien.

Ervaar zelf de mysterie van je horoscoop. Wat ontluiken de sterren voor jou vandaag?