შეიძინეთ კეტამინი, MXM ფხვნილი, 1P-LSD ფხვნილი, მეთადონი, MDPV ინტერნეტით.

კეტამინი, რომელიც კატეგორიულია “დისოციაციური საანესთეზიო”, გამოიყენება ფხვნილის სახით ან თხევადი ფორმით, როგორც საანესთეზიო საშუალება, მისი ინექცია, მოხმარება სასმელებში, ნახმარი, ან დამატებულია სახსრებში ან სიგარეტში.