สตม. ติดตั้ง ไบโอเมทริกซ์ เพิ่มความปลอดภัย สนามบิน

สตม ติดตั้ง ไบโอเมทริกซ์ เพิ่มความปลอดภัย สนามบิน

ติดตั้ง ไบโอเมทริกซ์ เพิ่มความปลอดภัย สนามบิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตั้งระบบไบโอเมทริกซ์ จำนวน 16 สนามบินนานาชาติ พบบุคคลที่เฝ้าระวังมากกว่า 1 พันคน…